writings

writings

scientific writings

  published works

 1. Giaro K., Kubale M., Małafiejski M., Compact scheduling of unit tasks in open shop without interruptions (in Polish), Zesz. Nauk. Pol. Śl. 1337 (1996), 29-36
 2. Giaro K., Kubale M., Małafiejski M., Piwakowski K.,Chromatic scheduling of dedicated 2-processor UET tasks to minimize mean flow time, 7-th IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation, Proceedings, EFTA'99, Barcelona (1999), 343-347
 3. Giaro K., Kubale M., Małafiejski M., Compact scheduling in open shop with zero-one time operations, INFOR 37 (1999), 37-47
 4. Giaro K., Kubale M., Malafiejski M., On the deficiency of bipartite graphs, Disc. Appl. Math. 94 (1999), 193-203
 5. Małafiejski M., Uszeregowania zadań wieloprocesorowych minimalizujące średni czas przepływu, Dwunasta Górska Szkoła PTI, Szczyrk (2000), 93-96
 6. Małafiejski M., Scheduling multiprocessor tasks on dedicated processors to minimize mean flow time (in Polish), Zesz. Nauk. Pol. Śl. 1474 (129) (2000), 273-285
 7. Giaro K., Kubale M., Małafiejski M., Consecutive colorings of the edges of a general graph, Discrete Mathematics 236 (2001), 131-143
 8. Małafiejski M., On the multiprocessor tasks scheduling with resource conflicts modelled by bipartite graphs, (in Polish), Zesz. Nauk. AGH (Automatyka t.5, z.1/2) (2001), 403-409
 9. Małafiejski M., The complexity of the chromatic sum problem on cubic planar graphs and regular graphs, 1st CologneTwenteWorkshop on Graphs and Combinatorial Optimization, Cologne (2001), Electronic Notes in Discrete Mathematics, Vol. 8 (2001)
 10. Giaro K., Kubale M., Małafiejski M., Piwakowski K., Dedicated scheduling of biprocessor tasks to minimize mean flow time, PPAM (2001), LNCS 2328 (2002), 87-96
 11. Małafiejski M., Kuszner Ł., Piwakowski K., Preemptive multiporocessor task scheduling to minimize the sum of completion times, 9th International Multi-Conference, ACS-SCM'02, Szczecin (2002), 189-197
 12. Małafiejski M.Scheduling multiprocessor tasks in general parallel systems (in Polish), [in:] Modeling and Optimisation - Methods and Applications, (in Polish), (J. Kacprzyk, J. Węglarz, Ed.), Exit (2002), 43-53
 13. Giaro K., Janczewski R., Kubale M., Małafiejski M., A 27/26-approximation algorithm for the chromatic sum coloring of bipartite graphs, APPROX (2002), Italy, LNCS 2462 (2002), 135-145
 14. Janczewski R., Małafiejski M., T-SL, T-LF I T-DSATUR - nowe heurystyki dla problemu przydziału częstotliwości, Zesz. Nauk. Pol. Śl. 1556 (Automatyka (136)) (2002), 97-105
 15. Janczewski R., Małafiejski M., T-SL, Algorytmy przybliżone dla wybranych problemów równoległego przydziału zasobów, Zeszyt. Nauk. Politechniki Śląskiej nr 1554 (Automatyka (134)) (2002), 299-312
 16. Małafiejski M., Kuszner Ł., Kubale M.,Podzielne szeregowanie zadań dwuprocesorowych na maszynach dedykowanych w celu minimalizacji sumy czasów zakończenia, Zeszyt. Nauk. Politechniki Śląskiej nr 1554 (Automatyka (134)) (2002), 313-325
 17. Małafiejski M., Sum coloring of graphs, [in:] Discrete Optimization. Methods and Models of Graph Coloring, (in Polish), (M. Kubale, Ed.), WNT (2002), 93-111.
 18. Janczewski R., Kuszner Ł., Małafiejski M., Nadolski A., An experimental study of distributed algorithms for graph coloring, Proc. 10th International Multi-Conference ACS-SCM'2003, Międzyzdroje, Poland (2003), 295-298
 19. Giaro K., Janczewski R., Małafiejski, The complexity of T-coloring problem for graphs with small degree, Discrete Applied Mathematics 129 (2003), 361-369
 20. Giaro K., Janczewski R., Małafiejski M., A polynomial algorithm for finding T-span of generalized cacti, Discrete Applied Mathematics 129 (2003), 371-382
 21. R. Janczewski, Ł. Kuszner, M. Małafiejski, A. Nadolski, An aproximate algorithm for circular edge coloring of graphs (in Polish), Zesz. Nauk. Pol. Gd., Ser. Technologie Informacyjne, Nr 2 (2003), 473-479
 22. R. Janczewski, Ł. Kuszner, M. Małafiejski, A. Nadolski, Scheduling multiprocessor task to minimize mean flow time (in Polish), Zesz. Nauk. Pol. Gd., Ser. Technologie Informacyjne, Nr 2 (2003), 481-485
 23. Fuszara M., Kosowski A., Małafiejski M., Outline of an environment for the simulation of autonomous military units, Zesz. Nauk. Pol. Gd., Ser. Technologie Informacyjne, Nr 5 (2004), 755-764
 24. Giaro K., Janczewski R., Kubale M., Sum coloring of bipartite graphs with bounded degree , Algorithmica 40 (2004), 235-244
 25. Małafiejski M., Sum coloring of graphs, [in:] Graph Colorings (M.Kubale, Ed.), Contemporary Mathematics 352, AMS (2004), 55-65
 26. Kosowski A., Małafiejski M., Żyliński P., Weakly cooperative mobile guards in grids, Japan Conference on Discrete and Computational Geometry, Proc. JCDCG'04 Tokyo (2004)
 27. Kosowski A., Małafiejski M., Noiński T., Pomykalski P., An integrated system for the automated assessment of solutions to algorithmic problems applied in university tuition: Sphere Online Judge, (in Polish) Zesz. Nauk. Wydz. ETI P. Gd., (7) Ser. Tech. Inf. (2005), 523-528
 28. Kosowski A., Małafiejski M., Noiński T., Pomykalski P., A practical approach to securing an online judge web portal (in Polish), Zesz. Nauk. Wydz. ETI P. Gd. (7), Ser. Tech. Inf. (2005), 529-538
 29. Małafiejski M., Żyliński P., Weakly cooperative guards in grids, ICSSA 2005 (CGA'05), LNCS 3480 (2005), 647-656
 30. Kosowski A., Małafiejski M., Żyliński P., On Bounded Load Routings for Modeling k-regular Connection Topologies, Proc. ISAAC'05, LNCS 3827 (2005), 614 - 623
 31. Kosowski A., Małafiejski M., Żyliński P., Packing three-vertex paths in a subcubic graph, Proc. EUROCOMB'05, DMTCS Vol. AE (2005), 213-218
 32. Kosowski A., Małafiejski M., Noiński T., Security in the "Sphere Online Judge" system (in Polish), XIII Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne, Łódź (2005), 663-670
 33. Dąbrowski J., Dereniowski D., Janczewski R., Kosowski A., Kuszner Ł., Małafiejski M., Nadolski A., Noiński T., Piwakowski K., The internet-based online judge system (in Polish), XIII Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne, Łódź (2005), 633-638
 34. Kosowski A., Małafiejski M., Noiński T., Janczewski R., Application of SPOJ cooperative contest management in the university tuition system (in Polish), Zesz. Nauk. Wydz. ETI P. Gd. (10), Ser. Tech. Inf. (2006), 365-370
 35. Aleksińska A., Kosowski A., Małafiejski M., Identification of unknown terrain using a mobile robot (in Polish), Zesz. Nauk. Pol. Śl. 1726 (2006)
 36. Kosowski A., Małafiejski M., Żyliński P., Parallel Processing Subsystems with Redundancy in a Distributed Environment, Proc. PPAM'05, LNCS 3911 (2006), 1002-1009
 37. Kosowski A., Małafiejski M., Żyliński P., Fault tolerant guarding of grids. Proc. ICCSA'06, LNCS 3980 (2006), 161-170
 38. Kosowski A., Małafiejski M., Żyliński P., An efficient algorithm for mobile guarded guards in simple grids. Proc. ICCSA'06, LNCS 3980 (2006), 141-150
 39. Kosowski A., Małafiejski M., Żyliński P., An approximation algorithm for maximum P3-packing in subcubic graphs, Information Processing Letters 99 (6), 230-233 (2006)
 40. Kuszner Ł., Małafiejski M., A polynomial algorithm for some preemptive multiprocessor task scheduling problems, European Journal of Operational Research 176 (1), 145-150 (2007)
 41. Kosowski A., Małafiejski M., Żyliński P., Cooperative mobile guards in grids, Computational Geometry: Theory and Applications 37 (2), 59-71 (2007)
 42. Kosowski A., Małafiejski M., Żylinski P., Packing [1,Delta]-factors in graphs of small degree, Journal of Combinatorial Optimization 14 (1), 63-86 (2007)
 43. Janczewski R., Małafiejska A., Małafiejski M., Interval incidence coloring of graphs, (in Polish), Zesz. Nauk. Wydz. ETI P. Gd. (13), Ser. Tech. Inf. (2007), 481-488
 44. Janczewski R., Małafiejski M., Incidence coloring of multitrees, (in Polish), Zesz. Nauk. Wydz. ETI P. Gd. (13), Ser. Tech. Inf. (2007), 465-471
 45. Kosowski A., Małafiejski M., Noiński T., Application of an online judge & contester in academic tuition, Proc. of the 6th International Conference on Web-based Learning (ICWL'07), Edynburgh (2007), LNCS 4823, 343-354 (2008)
 46. Kosowski A., Małafiejski M., Żyliński P., Tighter Bounds on the Size of a Maximum P3-Matching in a Cubic Graph, Graphs and Combinatorics 24 (5), 461-468 (2008)
 47. Janczewski R., Kosowski A., Małafiejski M., The complexity of the L(p,q)-labeling problem for bipartite planar graphs of small degree, Discrete Mathematics 309 (10), 3270-3279 (2009)
 48. Janczewski R., Małafiejski M., On Efficient Coloring of Chordless Graphs, Decision Making in Manufacturing and Services (3), No. 1-2, 5-14 (2009)
 49. Kolenderska, A., Kosowski, A., Małafiejski, M., Zyliński, P., An improved strategy for exploring a grid polygon, Proc. of SIROCCO (2009), LNCS 5869, p. 222-236 (2010)
 50. Janczewski R., Małafiejska A., Małafiejski M.: Interval wavelength assignment in all-optical star networks, PPAM 2009, Lecture Notes in Computer Science 6067, 11-20 (2010)
 51. Janczewski R., Małafiejska A., Małafiejski M., Interval incidence coloring of bipartite graphs, Discrete Applied Mathematics (166), 131-140 (2014)
 52. Hiler A., Lewoń R., Małafiejski M., Algorithms for testing security in graphs, Studia i Materiały Informatyki Stosowanej 6 (16), 1-16 (2014)
 53. Janczewski R., Małafiejska A., Małafiejski M., Interval incidence graph coloring, Discrete Applied Mathematics (182), 73-83 (2015)
 54. Gieniusz T., Lewoń R., Małafiejski M., Graph Security Testing, Journal of Applied Computer Science 23 (1), 29-45 (2015)
 55. Lewoń R., Małafiejska A., Małafiejski M., Strategic balance in graphs, Discrete Mathematics 339, 1837-1847 (2016)
 56. Lewoń R., Małafiejska A., Małafiejski M., Global defensive sets in graphs, Discrete Mathematics 339, 1861-1870 (2016)
 57. Małafiejska A., Małafiejski M., Interval Incidence Coloring of Subcubic Graphs, Discussiones Mathematicae Graph Theory 37, 427-441 (2017)
 58. Małafiejski M., Pastuszak P., Restricted open shop scheduling, Journal of Theoretical and Applied Computer Science, Vol. 11 (1), 20-27(2017)
 59. Kozakiewicz R., Lewoń R., Małafiejski M., Strategic balance for defensive sets in trees (in Polish: Równowaga strategiczna dla zbiorów defensywnych w drzewach), Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 100-109 (2017)
 60. Małafiejska A., Małafiejski M., Ocetkiewicz K.M, Pastuszak K.,Scheduling of biprocessor jobs in open-shop systems (in Polish: Szeregowanie zadań dwuprocesorowych w systemach otwartych), Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 60-70 (2017)
 61. Janczewski R., Małafiejska A., Małafiejski M., On incidence coloring of complete multipartite graphs and semicubic bipartite graphs, Discussiones Mathematicae Graph Theory 38, 107–119 (2018)
 62. Lewoń R., Małafiejska A., Małafiejski M., Global edge alliances in graphs, Discrete Applied Mathematics (in press), 1-11 (2019)

[journal papers] [book chapters] [conference papers] [other refereed papers]